aluminium, aluminum

aluminium, aluminum
الأَلُومِنْيُوم (مَعْدِن)‏ \ aluminium, aluminum: a kind of very light silver-coloured metal.

Arabic-English glossary. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • aluminum — aliuminis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. aluminium; aluminum vok. Aluminium, n rus. алюминий, m pranc. aluminium, m …   Fizikos terminų žodynas

 • Aluminium — aliuminis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. aluminium; aluminum vok. Aluminium, n rus. алюминий, m pranc. aluminium, m …   Fizikos terminų žodynas

 • aluminium — aliuminis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. aluminium; aluminum vok. Aluminium, n rus. алюминий, m pranc. aluminium, m …   Fizikos terminų žodynas

 • aluminium — noun Aluminium/aluminum is used before these nouns: ↑bat, ↑can, ↑container, ↑foil, ↑pan …   Collocations dictionary

 • Aluminium recycling — is the process by which scrap aluminium can be reused in products after its initial production. The process involves simply re melting the metal, which is far less expensive and energy intensive than creating new aluminium through the… …   Wikipedia

 • Aluminium chlorohydrate — is a group of specific aluminium salts having the general formula AlnCl(3n m)(OH)m. It is used in deodorants and antiperspirants and as a coagulant in water purification. In water purification, this compound is preferred in some cases because of… …   Wikipedia

 • ALUMINIUM — Bien qu’il ne soit passé dans le domaine industriel qu’à la fin du XIXe siècle, après la découverte par Paul Louis Toussaint Héroult et Charles Martin Hall du procédé de fabrication par électrolyse, l’aluminium est devenu le premier des métaux… …   Encyclopédie Universelle

 • Aluminium foil — (known as aluminum foil in North America) is aluminium prepared in thin sheets with a thickness less than 0.2 mm / 0.008 in, although much thinner gauges down to 0.006 mm are commonly used. [http://www.alufoil.org/eng/alufoil 343.html European… …   Wikipedia

 • Aluminum Corporation of China Limited — 中国铝业 Type Public (SEHK: 2600, NYSE: ACH [1] Industry Aluminum Founded 2001 ( …   Wikipedia

 • Aluminium alloy — Aluminium alloys are alloys of aluminium, often with copper, zinc, manganese, silicon, or magnesium. They are much lighter and more corrosion resistant than plain carbon steel, but not quite as corrosion resistant as pure aluminium. Bare… …   Wikipedia

 • Aluminium — Magnésium ← Aluminium → Silicium B …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”